Kurz kresby a malby pro dospělé je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty. Zaměření a náročnost lekce se odvíjí od požadavků jednotlivých studentů.

V lekcích si osvojíte základy kresby a malby i experimentování s dalšími výtvarnými technikami. Studenty připravujeme na talentové zkoušky středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením. Lektor připravuje kresebná a malířská zadání hravou formou, často přímo také pracuje na zadání. V průběhu semestru je k dispozici živý model pro kresbu „pohybovek“, portrétu nebo postavy.

Naši studenti se učí vnímat prostor, tonalitu a barevnost, vystavět kompozici obrazu nebo kresby, trénují uvolněnost, která vede k hledání vlastního výtvarného projevu. Náplň kurzu je vystavěná podle tradičního modelu výtvarného vzdělávání, kde trénujete jednak zachycení „skutečnosti“, na straně druhé je kladen důraz na představivost a unikátní přístup studenta k zadání. Věková hranice není stanovena. Dolní hranice se odvíjí od konzultace s lektorem kurzu, kdy se dítě, kterému nepostačuje náplň dětského kurzu může připojit do lekcí večerních.

V průběhu semestru se postupuje od základů kresby (tužka, uhel, rudka) k malbě temperou nebo akvarelem. Kromě těchto základních technik je prostor také pro abstraktní i experimentální tvorbu.

Součástí lekcí jsou individuální konzultace vlastní tvorby, malba a kresba v plenéru i další akce navrhované přímo studenty.

  • Pomůcky si zabezpečuje účastník kurzu. Seznam doporučených pomůcek zde.
  • Program lze libovolně modifikovat dle potřeb studentů.
  • Uvolněná a pohodová atmosféra v kurzu.
  • Kvalitní náplň, kterou připravuje zkušený lektor.
  • Do programu se dle počasí řadí průběžne plenérová kresba a malba ve Stromovce a okolí.
  • Omluvenou hodinu si lze po domluvě nahradit.
  • Prohlédněte si program semestrálního kurzu.
  • Přidejte se kdykoliv v průběhu kurzu.

 

pondělí  /19.00 – 21.00 hod.  /ateliér 01

Začátek nového kurzu: pondělí 24.1.2022.

Kurz vede MgA. Tomáše Absolon.

Semestr / 10 lekcí / 4 600 kč
1 lekce / 120 min / 550 kč

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci, kterou je nutné předem omluvit na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření