10:00-11:30 skicování

 • kresba tužkou, uhlem, rudkou
 • důraz na kompozici, symetrii, tvar, proporce
 • základy stínování a vizování

11:30-14:00 kresba zátiší suchým pastelem

 • práce na barevné kompozici
 • míchání odstínů
 • vrstvení barev
 • transkripce 3D objektu do 2D plochy
 • vystihnutí barevnosti, světelnosti a materiálového složení
 • proporční a kompoziční zvládnutí zátiší

NEBO

11:30-14:00 malba akrylovými barvami

 • expresivní malba
 • studijní malba podle vizuálu

V průběhu workshopu si lze udělat pauzu na oběd dle vlastního uvážení.

Více informací a rezervace na: info@kreslirna.cz nebo na tel.: 776 018 472

Cena workshopu: 650,-Kč  (zahrnuje veškerý materiál a drobné občerstvení)