O kresbě 4. část

O kresbě 4. část

Bister – dnes je již jen pojem. Dříve to byl kreslířský materiál, zhotovený z černého pigmentu a křídy., Černý pigment se získával ze sazí z pecí, v nichž se pálilo bukové dřevo. Tužka – nejrozšířenější současný kreslířský prostředek, který má každý výtvarník kdykoliv po ruce. Grafit se objevuje poprvé začátkem17. století, ale jeho první použití se omezilo na přípravu kopírovacího papíru. Patent na tužku, na takovou, jakou známe dnes, byl udělen v r. 1795 Francouzi Nicolasi Jacquesoci Conté. Tužka se vyrábí z grafitu, který se rozemele, vypaluje, mísí s příměsemi a lisuje do…Číst dále
Kresba 3. část

Kresba 3. část

Techniky, o kterých zatím byla řeč, jsou po výtce lineární. Další skupinou jsou techniky malířského přednesu kresby. Jsou to kresby roztíratelnými prostředky, které získaly oblibu v obdobích, kdy byla malba méně kresebná a nastoupila měkká malebnost. Uhel - nejrozšířenější studijní kreslířský materiál, který se dobře ovládá, dobře koriguje, ale zároveň dovoluje umělci vytvořit sugestivní díla. Jistě jej používal ke kreslení i pravěký člověk ve formě uhlíků, které zbyly u ohniště. Základní typy uhle jsou dva – přírodní a lisovaný. Přírodní se zhotovuje z dřívek lípy, vrby a to vypalováním bez přístupu vzduchu. Lisovaný…Číst dále
Kresba – pokračování

Kresba – pokračování

Kresba – pokračování Podložky pro kresbu se vyvíjejí po celá staletí a po 15.století získal převahu papír. Podle účelu kresby se volí také druh papíru, například pro studijní kresbu je vhodnější balící papír a pro definitivní kresbu je vybírán papír ruční aj. Všechno to, co se používalo kdysi ke kresbě, můžeme používat i dnes. Umělci se dokonce často vracejí k prostředkům o kterých se všeobecně myslelo, že patří do historie. Například stříbrné písátko, které převládalo v gotice, se najednou vrátilo v 19.století a bylo užíváno mnohými obdivovateli historické precizní linie. Nejstarším prostředkem ke…Číst dále
Nulla dies sine linea – žádný den bez čáry

Nulla dies sine linea – žádný den bez čáry

Nulla dies sine linea – žádný den bez čáry - 1. část Kresba měla zpočátku pouze pomocné poslání, bez samostatné role. Sloužila k prvotnímu záznamu technických úloh, nebo uměleckých projektů v oboru malby, sochařství, architektury a průmyslového umění. Kresba je neodmyslitelnou a důležitou součástí malby jako východisko malířské tvorby a zůstává stále nezbytnou studijní pomůckou, kdy je umělcovou pamětí, inspirací i nástrojem. Jak napsal slavný malíř Jean Auguste Dominique Ingres: Kreslit neznamená jen reprodukovat obrysy, kresba netkví jen v čáře, kresba, to je také výraz, vnitřní forma, plán, modelace ... První zachovaná studie kresby…Číst dále