Land art workshop pro děti

Kurz zaměřený na veřejný prostor, v kterém si děti zaexperimentují a znovu poznají své prostředí, v kterém žijí. V dnešní době, kdy většinu volného času dětí vyplňuje škola a obrazovka televizoru nebo počítače, je velmi důležité děti dostat znovu ven a pomocí výtvarných technik jim osvojit zájem o prostředí v kterém žijí a vyrůstají. Pomocí jednoduchých a hravých intervencí si vyzkouší sami do tohoto společného prostoru zasáhnout a tím získat nové zkušenosti, zážitky, sebevědomí a novou formu pohledu na svět.

Nechte děti poznat své okolí.

3 hodinový workshop s následujícím programem:

1 část: Společně se vydáme do okolních tišších ulic Kreslírny a budeme zkoumat jejich detaily, architekturu, stromy, barvy, tvary a všechno co v ní najdeme. Následně si zodpovíme předem připravený minikvíz lektorky. Na závěr společně sesbíráme suché listí z trávy a vytvoříme z něj na chodníku různé obrazce. Zahrajeme si na něco jako Land art, jen s tím, že se budeme pohybovat v urbánním prostředí. ( cca 60 min.)

  1. část: Vrátíme se do ateliéru, kde si vytvoříme vlastní vlajky z papíru a dřevěných tyčí. Každé dítě si bude mít možnost vlajku zpracovat podle sebe. Vítané budou nové vlajky tajemných a fantazijních světů, které si děti samy vymyslí. Technika zpracování bude volná. K dispozici budou barvy, tužky, či kousky papírů na přilepování. (cca 90 min.)
  2. část: Děti se jako vlajkonoši vrátí zpět do ulic, kde s pomocí lektorky vyvěsí svoje vlajky na nástavce na vlajku, které se nacházejí téměř na každém domě v okolí. Každé dítě si vybere jednu budovu, kterou svojí fantazijní vlajkou označí. (cca 30 min.)