Malíř Tomáš Absolon pro Vás připravil zbrusu nový kurz, který se odklání od akademického pojetí drilování viděného, a zve účastníky kurzu do světa abstrakce.

Co říká o náplni kurzu? „V rámci kurzu malby se základy abstrakce se budeme snažit projít většinu principů a příkladů jak se k tomuto způsobu myšlení přistupovalo v průběhu dějin umění. Představím vám jednotlivé směry a tendence které definovaly posun od reality směrem k volnému výtvarnému projevu. Na jednotlivých etapách hlavně z dvacátého století (např. kubismus, fauvismus, impresionismus, konstruktivismus, atd.) si budeme sami zkoušet tyto principy a vyzkoušíme si hlavní výtvarné směry které definovaly výtvarné umění současnosti. „

 

Kurz bude vedený kreativním a praktickým přístupem ale zároveň se můžeme věnovat teoretickým základům na nichž jsou jednotlivé směry položeny.

 

Kurz kresby a malby pro dospělé je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty.

V ceně jsou základní pomůcky pro kresbu a malbu. (papíry, tužky, uhly, rudka, lepenky, akvarelové barvy, tempera). Na začátku kurzu může lektor poradit a doporučit pomůcky, které se budou používat.

 

středa  /18.00 – 20.00 hod. /ateliér 01

Začátek nového kurzu: středa 2.3.2022.

Kurz vede MgA. Tomáše Absolon.

Semestr / 10 lekcí / 5 500 kč
1 lekce / 120 min / 600 kč

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci, kterou je nutné předem omluvit na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.