Kurz abstraktní malby se odklání od akademického pojetí drilování viděného, a zve účastníky kurzu do světa abstrakce.

V rámci kurzu malby se základy abstrakce se budeme snažit projít většinu principů a příkladů jak se k tomuto způsobu myšlení přistupovalo v průběhu dějin umění. Představíme si jednotlivé směry a tendence které definovaly posun od reality směrem k volnému výtvarnému projevu. Na jednotlivých etapách hlavně z dvacátého století (např. kubismus, fauvismus, impresionismus, konstruktivismus, atd.) si budete sami zkoušet tyto principy a vyzkoušíte si hlavní výtvarné směry které definovaly výtvarné umění současnosti. „

 

Kurz bude vedený kreativním a praktickým přístupem ale zároveň se můžeme věnovat teoretickým základům na nichž jsou jednotlivé směry položeny.

 

Kurz kresby a malby pro dospělé je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty.

V ceně jsou základní pomůcky pro kresbu a malbu. (papíry, tužky, uhly, rudka, lepenky, akvarelové barvy, tempera). Na začátku kurzu může lektor poradit a doporučit pomůcky, které se budou používat.

středa  /18.00 – 20.00 hod. /ateliér 01

 

Začátek nového kurzu: středa 15.2.2023

10 lekcí / 5 900 kč
1 lekce / 120 min / 650 kč

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci. Prosíme neúčast předem omluvit, a to nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Na kurzy pro dospělé se nevztahuje zkušební lekce zdarma. Jestli váháte, doporučujeme zakoupit jednotlivou lekci a pak kurz případně doplatit. 

 

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření