Kurz experimentální kresby a malby je navržen tak, aby se schopnost a chuť tvořit ještě více rozšířila a aby se naše umělecké dílo stalo zcela svébytným uměleckým názorem. Budeme procvičovat intuitivní techniky kresby a malby, rozšiřovat naši sadu nástrojů a technik pro experimentální tvorbu a vytvářet společné, ale i individuální umělecká díla inspirována současným uměním i prostředím ve kterém žijeme.

Nebudeme se nikam hnát abychom vytvořili výsledek na jedničku. Cílem je cesta a proces tvorby. V rámci kurzu se přirozeně dotkneme základů malby a kresby, seznámíme se s různými materiály a budeme společně nacházet kreativní řešení výtvarných, ale i niterních problémů a situací. Rozšíříme si představu o tom, co je kresba a malba a budeme se trénovat v odvaze překračovat jejich limity.

Procvičíme se v sebedůvěře, přijmutí a využití chybování jako dobrý zdroj pro další tvoření, posílíme se ve vlastním názoru, který je zcela zásadní pro autentický výtvarný projev.

Nic není špatně, nevadí když nevíme.

Kurz je určen pro úzkou skupinu maximálně 8 studentů, kteří se kurzu účastní pravidelně. Některé projekty budou rozděleny do více lekcí, je tedy důležité na kurz pravidelně docházet.

 

úterý /18.00 – 20.00 hod.  /ateliér 01

Kurz vede lektorka MgA. Juliana Höschlová

Od 29.10. 2019

Semestr / 10 lekcí / 4 300 kč
1 lekce / 120 min /500 kč

Pomůcky si zabezpečuje účastník kurzu po domluvě s lektorkou kurzu. Věková hranice není stanovena. Uvítáme nejenom 18+, ale i mládež.

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci, kterou je nutné předem omluvit na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření