Mgr. art. Kamila Gemziková

VZDELANIE

2019-2021 Akadémia umení v Banskej Bystrici,
Fakulta výtvarných umení, magisterské štúdium
Ateliér GPS (grafika-priestor-synergia)

2015- 2019 Akadémia umení v Banskej Bystrici,
Fakulta výtvarných umení, odbor Grafika,
Ateliér voľnej tvorby- bakalárske štúdium

2014 – 2016 Stredná priemyselná škola vo Svidníku,
odbor grafika vizuálnych komunikácií-
špecializačné štúdium,

2006 – 2014 Gymnázium v Stropkove, osemročné štúdium,

Folk Summer School- workshop, Katowice, Poľsko, 2019
Divadlo štúdia tanca, Banská Bystrica, 2018,
kolektívna výstava
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poľsko
Erasmus, 2017
Galéria Akadémie umení na Petrovardinskej pevnosti,
Nový Sad, Srbsko, 2016, kolektívna výstava
Stáž- Krakowskie szkoly artystyczne, Poľsko,
Erasmus+ K1, 2015