Mgr. art. Lucia Dunajová

Vzdelanie:
2019 – 2021 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Katedra maľby a iných médií, 4. ateliér (prof. I. Csudai), Bratislava, SK
2015 – 2019 Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katedra maľby, Atelier klasických maliarskych disciplín (prof. Ľ. Hološka),
Banská Bystrica, SK
2011 – 2015 Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku
Odbor: úžitková maľba (maľba a iné médiá), Ružomberok, SK
Výstavy: 2020 Tehláreň, 2. roč. 2020, L. Mikuláš
2018 Figurama, Galéria FX, Banská Bystrica
2018 Umenie zdravia, SZU, Banská Bystrica
2017 Pracovný názov: Bez názvu, Synagóga, Brezno
2016 Premeny, Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
2015 Dotyky s ľudovou kultúrou, Slovenské národné múzeum, Martin
2015 10 rokov odboru Maľba a iné mediá, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
2015 Výstava najlepších maruritných prác, Liptovské múzeum, Ružomberok
2012 Hra a hračka, Slovenské národné múzeum, Martin
2011 Dotyk: Absolventi, Kino Kultúra, Ruzomberok

Workshopy: Sympózium v Plaveckom Štvrtku, 2020
Workshop kresby a maľby – Figurama 2018
Workshop papiera, 2015