Technologie a historie grafiky

GRAFIKA: (řec. Graféin – psát, rýt, kreslit) je obecně charakterizovaná jako označení artefaktů (uměleckých i mimouměleckých), které vznikly ruční (umělecká grafika) i průmyslnou (užitá grafika, reprodukční grafika) metodou tisku. Grafika je reprodukční druh umění, stejně jako například fotografie, film, video a počítačové umění. V oblasti volného umění to znamená, že za originál se považuje více exemplářů toho samého díla. Některé novější, méňe tradiční, nebo hraniční grafické techniky (tj. techniky mezi malbou , fotografií a grafikou) tuto možnost mechanického vícenásobného množení obrazu neposkytují a při tisku vzniká jen jeden plně neopakovatelný otisk (monotyp, razítkový…Číst dále