Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření

 

V kurzu abstraktní tvorby poznáte základní principy výtvarného uvažování při němž nastává posun od reality k volnému výtvarnému
projevu. Budete se učit vnímat tvary, zobrazit vzájemné proporce, sledovat linie, tonalitu a barevnost. Při realizaci obrazů použijeme
malířské, kreslířské, tak i experimentální výtvarné prostředky, které si osvojíte po technické stránce. Během tvorby jednotlivých děl
budeme hovořit o vývoji abstraktního umění 20. století a inspirujeme se jednotlivými směry.

Abstraktní projev vám umožní trénovat uvolněnost a imaginaci, která vás povede k hledání vlastního výtvarného projevu.

 

Geometrie
Pojednání základních geometrických tvarů na plochu obrazu. Kompozice, rytmus jednotlivých tvarů, tvorba geometrické struktury.
Barvy
Míchání odstínů pomocí základních barev: červená – modrá – žlutá. Nanášení jednotlivých odstínů na plochu obrazu.
Prolínání barevných polí
Skladba obrazu pomocí barevných ploch vedle sebe a přes sebe.
Organické tvary
Realizace tvarů pomocí křivek. Organické rozvíjení tvaru a jeho postupná skladba do kompozice, či struktury.
Plocha
Barevná plocha na celou šíři obrazu. Využití vertikálního a horizontálního členění.
Gradient
Tvorba barevného přechodu. Zachycení přechodů v kompozici.
Linie a tahy
Znázornění a sledování lineárních stop s postupným skládáním strukturované kompozice.
Gesta
Obraz pomocí pohybu těla a gest s využitím barevných skvrn a neohraničených struktur. Metoda drippingu.
Struktury a koláž
Realizace obrazu pomocí struktur a barevných výstřižků. Techniky – frotáž, muchláž, deformace a otisky.
Abstrahovaný objekt a design
Abstrahování konkrétního objektu podle předlohy. Zjednodušení a stylizace tvarů dle základní geometrie.

 

Studenti mohou při své práci volit tyto výtvarné prostředky:

  • akrylové a temperové barvy
  • barevné pastely
  • tužka, rudka, uhel
  • vytahovací pero
  • kaligrafické fixy
  • štětec, špachtle
  • pravítko, kružítko
  • nůžky, řezáklepidlo
  • barevné papíry, časopisy
  • malířské plátno, deska, karton

úterý  /18.00 – 20.00 hod.  /ateliér 01

Od: 23.1.2024 

Lektorka: MgA. Stanislava Karbušická

10 lekcí / 5 900 kč
1 lekce / 120 min / 650 kč

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci. Prosíme neúčast předem omluvit, a to nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě. Nahrazování probíhá buďto v dalším kurzu kresby a malby (termín zveřejňujeme na webu a sociálních sítích) nebo máte možnost využít náhradu v jiných kurzech pro dospělé dle kapacity. Prosíme, napište nám email a domluvíme pro Vás nejvhodnější variantu. Děkujeme 🙂

 

Na kurzy pro dospělé se nevztahuje zkušební lekce zdarma. Jestli váháte, doporučujeme zakoupit jednotlivou lekci a pak kurz případně doplatit.