• Individuální lekce kresby a malby mimo probíhající kurz a konzultace s lektorem : 1 hodina / 1000 Kč (1-4 hodiny, zakoupení 5 a více hodin 800 Kč/hodina)
  • Individuální lekce grafiky a konzultace s lektorem mimo probíhající kurz :  1 hodina / 1000 Kč (1-4 hodiny, zakoupení 5 a více hodin 800 Kč/hodina)
  • Individuální lekce kresby a malby mimo probíhajíci kurz pro dítě : intenzivní příprava na umělecké talentové zkoušky 1 hodina / 800 Kč
  • Individuální lekce grafiky mimo probíhajíci kurz pro dítě : intenzivní příprava na umělecké talentové zkoušky 1 hodina / 800 Kč

GRAFICKÁ DÍLNA

Využijte naši grafickou dílnu pro vlastní tvorbu (bez asistence lektora).

  • S vlastním materiálem v době, kdy probíhají jiné kurzy (případně jinak po domluvě) 250 Kč / hod (materiál není v ceně)

VYUŽITÍ ATELIÉRU PRO VLASTNÍ TVORBU

  • v čase probíhajícího kurzu (vedlejší ateliér), všechny pomůcky a materiál vlastní: 250/hodina
  • mimo výuku v ateliéru, v čase, kdy je ateliér prázdný (nebo max 1 další člověk ve vedlejším prostoru), všechny pomůcky a materiál vlastní: 400/hodina (minimální doba pronájmu 3 hodiny).

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit v jiném termínu ( jiný den v týdnu) lekce, na které se nebudete moci dostavit. Prosíme o omluvu na info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají.