Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření

 

Chcete kreslit, ale trpíte ostychem? Bojíte se, že „to nepůjde“?? Chtěli by jste umět kreslit, ale cosi Vám v tom brání?  Zajímají vás přesahy kresby do jiných výtvarných technik?

Přihlaste se na náš terapeutický herní rituál a otevřete své kresebné čakry.

Určeno naprostým začátečníkům i naprostým pokročilým. Asistenci vám laskavě poskytne Maria Makeeva:

01. Úvod
Seznamovací hodina o různých podobách ilustrace. Ukázky příkladů. Plánování individuálního projektu.
Praktické zadání: rozkreslení, vyzkoušení různých nástrojů, kresba portrétu nebo detailu dílny.

 

02. Tvar a linka
Uvedení do základů práce s tvary nebo linkou.
Praktické zadání: vytvoření ilustrace, postavené na základních tvarech nebo pouze linkách.

 

03. Barva
Uvedení do základů barevného spektra. Kombinace a míchání barev. Vnímaní barev a emoce.
Praktické zadání: experimentování s monotypem různými barvami. Volné téma.

 

04. Linoryt 
Uvedení do základů tisku z výšky a s nástroji. Ukázky příkladů.
Praktické zadání: práce s linorytem, slepotisk i tisk barvou.

 

05. Kompozice
Studium různých druhu kompozic a jejich dramatického působení. Ukázky příkladů.
Praktické zadání: Vytvoření 2 ilustrací s užitím 2 kontrastních kompozic na zadané téma.

 

06. Individuální projekt 1
Práce na individuálním projektu, konzultace.
Užití všech technik i témat probraných během kurzu.

 

07. Barvy – dil 2
Barva v tisku a barva na obrazovce. Spektra CMYK a RGB.
Vzorníky barev Pantone a další. Papír a jeho druhy.
Praktické zadání: vytvoření návrhu vlastní poštovní známky.

 

08. Hlubotisk
Uvedení do základů tisku z hloubky, seznámení s nástroji.
Praktické zadání: vlastní motiv, zpracovaný technikou suché jehly.

 

09. Příběh
Základy vyprávění příběhu – storytellingu.
Praktické zadání: vytvoření krátkého comicsu na 1 stránku.

 

10. Individuální projekt 2
Práce na individuálním projektu, konzultace.
Užití všech technik i témat probraných během kurzu.

úterý /19.00 – 21.00 hod.  /ateliér 01

 

Začátek kurzu: 23.4. 2024, lektorka: MgA. Maria Makeeva

Semestr / 10 lekcí / 5 900 kč
zakoupení jednotlivých lekcí, nebo 1 lekce / 120 min / 650 kč

Omlouvání lekcí: V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci. Prosíme neúčast předem omluvit, a to nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Na kurzy pro dospělé se nevztahuje zkušební lekce zdarma. Jestli váháte, doporučujeme zakoupit jednotlivou lekci a pak kurz případně doplatit.