Kurz kresby a malby pro dospělé je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty. Zaměření a náročnost lekce se odvíjí od požadavků jednotlivých studentů.

V lekcích si osvojíte základy kresby a malby i experimentování s dalšími výtvarnými technikami. Studenty připravujeme na talentové zkoušky středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením. Lektor připravuje kresebná a malířská zadání hravou formou, často přímo také pracuje na zadání. V průběhu semestru je k dispozici živý model pro kresbu „pohybovek“, portrétu nebo postavy.

Naši studenti se učí vnímat prostor, tonalitu a barevnost, vystavět kompozici obrazu nebo kresby, trénují uvolněnost, která vede k hledání vlastního výtvarného projevu. Náplň kurzu je vystavěná podle tradičního modelu výtvarného vzdělávání, kde trénujete jednak zachycení „skutečnosti“, na straně druhé je kladen důraz na představivost a unikátní přístup studenta k zadání. Věková hranice není stanovena. Dolní hranice se odvíjí od konzultace s lektorem kurzu, kdy se dítě, kterému nepostačuje náplň dětského kurzu může připojit do lekcí večerních.

V průběhu semestru se postupuje od základů kresby (tužka, uhel, rudka) k malbě temperou nebo akvarelem. Kromě těchto základních technik je prostor také pro abstraktní i experimentální tvorbu.

Součástí lekcí jsou individuální konzultace vlastní tvorby, malba a kresba v plenéru i další akce navrhované přímo studenty.

  • Pomůcky si zabezpečuje účastník kurzu. Seznam doporučených pomůcek zde.
  • Program lze libovolně modifikovat dle potřeb studentů.
  • Uvolněná a pohodová atmosféra v kurzu.
  • Kvalitní náplň, kterou připravuje zkušený lektor.
  • Do programu se dle počasí řadí průběžne plenérová kresba a malba ve Stromovce a okolí.
  • Omluvenou hodinu si lze po domluvě nahradit.
  • Prohlédněte si program semestrálního kurzu.
  • Přidejte se kdykoliv v průběhu kurzu.

pondělí  /19.00 – 21.00 hod.  /ateliér 01

Kurz začne 23.1.2023

Lektor kurzu: MgA. Pavel Příkaský.

 

10 lekcí / 5 900 kč
1 lekce / 120 min / 650 kč

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci. Prosíme neúčast předem omluvit, a to nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

 

Na kurzy pro dospělé se nevztahuje zkušební lekce zdarma. Jestli váháte, doporučujeme zakoupit jednotlivou lekci a pak kurz případně doplatit. 

 

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření