Cílem kurzu je hledání a zvládnutí zachycení proporcí lidského těla a anatomie. Studie částí těla zpočátku podle předloh, sádrového modelu, nebo modelu lebky vás snadno uvede do základů měření lidské postavy a přenesení jejich správných proporcí na papír.

Náplň kurzu

Posunem od přípravných studijních kreseb a cvičení k živému modelu se rozvíjí zvládnutí proporčních linií o charakteristiku postavy a bezprostředně viděné detaily. Postava může být lehce v pohybu a střídat pozice, tzv. minutové kresby, díky kterým se naučíte vystihnout tělo v pár tazích. Dalšími tématy je statická i dynamická poloha, kontrapost a svalové napětí. Pozornost je zaměřena na vnímání těla, jak znázornit v malbě či kresbě jeho hutnost, měkkost, stáří a hlubší příčiny vzhledu odrážející náladu a pocity.

Portrét je v kurzu součástí figury i jako samostatné téma, kde je kladen velký důraz na sledování specifických linií a tvarů v obličeji, dotvářející individuální charakter a momentální rozpoložení živého modelu.

Technikou kresby uhlem, rudkou, tužkou, či lavírováním se seznámíte s modelováním tvaru a šrafováním, stínováním tělesných objemů a tvarů.

Malbou a barevnou kompozicí, prostorovými účinky a stylizací můžete dojít z realistického pojetí do základního abstrahování a barevného posunu až k přístupům v různých výtvarných stylech a hledání vlastního výrazu.

Kdy?

Úterý 19-21 hodin.

Nový termín: 6.10. 2020

Lektor: MgA. Viktor Valášek.

Cena 10 lekcí: 4.900 Kč

1 lekce 550 Kč.

Pomůcky v ceně kurzu.  /Cena zahrnuje náklady na živý model, modelku./

Doporučená věková hranice 15+ nebo po individuální domluvě.

 

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci, kterou je nutné předem omluvit na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření