Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření

 

Cílem kurzu je hledání a zvládnutí zachycení proporcí lidského těla a anatomie. Studie částí těla zpočátku podle předloh, sádrového modelu, nebo modelu lebky vás snadno uvede do základů měření lidské postavy a přenesení jejich správných proporcí na papír.

Náplň kurzu

Posunem od přípravných studijních kreseb a cvičení k živému modelu se rozvíjí zvládnutí proporčních linií o charakteristiku postavy a bezprostředně viděné detaily. Postava může být lehce v pohybu a střídat pozice, tzv. minutové kresby, díky kterým se naučíte vystihnout tělo v pár tazích. Dalšími tématy je statická i dynamická poloha, kontrapost a svalové napětí. Pozornost je zaměřena na vnímání těla, jak znázornit v malbě či kresbě jeho hutnost, měkkost, stáří a hlubší příčiny vzhledu odrážející náladu a pocity.

Portrét je v kurzu součástí figury i jako samostatné téma, kde je kladen velký důraz na sledování specifických linií a tvarů v obličeji, dotvářející individuální charakter a momentální rozpoložení živého modelu.

Technikou kresby uhlem, rudkou, tužkou, či lavírováním se seznámíte s modelováním tvaru a šrafováním, stínováním tělesných objemů a tvarů.

Malbou a barevnou kompozicí, prostorovými účinky a stylizací můžete dojít z realistického pojetí do základního abstrahování a barevného posunu až k přístupům v různých výtvarných stylech a hledání vlastního výrazu.

Kdy?

Čtvrtek 19-21 hodin.

Nový kurz začne 25.4.

Lektor:  MgA. Conrad Eric Armstrong

Cena 10 lekcí: 5.900 Kč

1 lekce 650 Kč.

Pomůcky v ceně kurzu.  /Cena zahrnuje náklady na živý model, modelku./

Doporučená věková hranice 15+ nebo po individuální domluvě.

 

Omlouvání lekcí: V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci. Prosíme neúčast předem omluvit, a to nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

 

Na kurzy pro dospělé se nevztahuje zkušební lekce zdarma. Jestli váháte, doporučujeme zakoupit jednotlivou lekci a pak kurz případně doplatit.