Kurz je především zaměřen na tříbení vizuálna, cvičení fantazie, hledání vlastního tvůrčího projevu a jazyka s konečným výsledkem autorské knihy. Učit se uvažovat v souvislostech, narativně, poutavě, abychom měli důvod, chuť a motivaci vaší knihou dál a dál listovat. Vysvětlíme si, jak se vytváří kniha, jaká jsou pravidla knižní tvorby, jak se při autorské knize mohou tato pravidla porušovat a jaké různé přístupy ke knižní tvorbě můžeme mít. Společně budeme hledat tvůrčí možnosti projevit se, poznávat své limity, své přednosti a ty vzápětí podpořit při výsledném procesu.

Kurz se zaměřuje na ruční výrobu ilustrace i samotné knížky.

Průběh kurzu:

  • Představení lektorky, seznámení s její tvorbou, přístupem k práci.
  • Seznámení se s různými přístupy při vyrábění ilustrace, představení výběru kvalitních ilustrátorů, ukázka tvorby, knížek, ilustrací.
  • Kresebná a narativní cvičení.
  • Konzultace, dialog o vaší budoucí knížce a konkrétním záměru
  • Proces „výroby“ a naplňování obsahu
  • Finalizace vlastní knížky

První hodina bude seznamovací, počítáme s tím, že potřebujete probrat nápady a plány s lektorkou, nabrat inspiraci a jasnější představu o kurzu samotném. Proto začneme experimentálním výtvarným zadáním: kolážemi, akvarelem, akrylem al. temperou, fixy, tužkami. V případě zájmu je možné doplnit autorskou knížku o grafickou metodu: suchá jehla, linoryt, tisk z koláže a pod. Záměr posoudí lektor individuálně na základě časových možností .)

Další hodiny se budou skládat ze dvou části: na začátku cvičení a pak práce na vaší knížce: můžete si vybrat styl a vyznění finální práce: komiks, picturebook nebo můžete klasicky ilustrovat vámi vybraný text.

Průběh lekcí:

1. Zadání lektorky: rozcvičení, rozkreslení, podpora spontánního, hravého tvoření, prostor pro experiment.
Příklad cvičení: Postupně vybíráme náhodně slova z papírků. Z vybraných slov vznikají věty. Úkolem je vymyslet souvislost, větu, příběh, který se následně ilustruje.
2. Druhá část hodiny bude určena na vytváření vlastní autorské knihy, která v závěru kurzu bude hotový autorský produkt.

Pondělí od 18:00-20:00

Cena 10 lekcí: 4.300,-
Pomůcky v ceně kurzu. /papíry, tužky, akvarelové barvy, tempery, lepenky a pod. Speciální požadavky po konzultaci s lektorkou./

Doporučená věková hranice 15+ nebo po individuální domluvě

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci, kterou je nutné předem omluvit na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

 

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření