Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření

 

Kurz kresby a malby pro děti je určený pro začátečníky i pokročilé, s min. věkovou hranicí 3 roky. Obsahy lekcí jsou specificky upravovány pro všechny věkové kategorie. Součástí programu je malba v plenéru v pár metrů vzdálené Stromovce, ateliérová kresba a malba podle zátiší, vlastní fantazie, předloh z dějin nebo současného umění.

Základem lekcí je individuální přístup, který je možné navázat nejlépe v malých skupinkách. Hlavní důraz klademe na přátelský a rovnocenný vztah mezi námi a dětmi, kterým pomáháme k osvojení si základů výtvarných technik. Ve výuce využíváme prvky školy Montessori.

Podstatné je, aby měl každý příležitost osobitě se vyjadřovat, ať již jako vnímatel, tvůrce či interpret, experimentovat s širokou škálou prostředků a postupů nejen tradičních (kresba, malba grafika, prostorová tvorba), ale i prostředků vycházejících ze současných uměleckých tendencí (animace, komiks, fotografie, video, aj.)

Naši úlohou je posilovat sebevědomí žáků, využívat, rozvíjet jejich fantazii a podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování. Experimentování a hravá činnost jsou důležité pro motivování a podněcování zájmu k výtvarné práci.

Struktura a náplň dětských výtvarných kurzů vycházejí z rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Výtvarné kurzy pro děti jsou zaměřené na rozvíjení smyslové citlivosti, které zahrnuje používání výtvarných prvků (linie, tvar, objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru. Uplatňování subjektivity ve vyjadřování emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby. A ověřování komunikačních účinků, tedy jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace tvorby v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje a jejich porovnávání s vlastní interpretací.

TECHNIKY A MATERIÁLY:

 • kresba tužkou, umělým a přírodním uhlem
 • kresba rudkou a bílou křídou
 • práce s křídama a suchým pastelem
 • práce s olejovým pastelem
 • kresba tuší
 • malba akvarelem
 • malba barevnou tuší
 • malba temperovými barvami
 • malba špachtlí
 • koláž, asambláž

NÁMĚTY A ZADÁNÍ:

 • kresba / malba podle předlohy
 • kresba / malba zátiší
 • kresba / malba autoportrét
 • kresba / malba v plenéru
 • experimentální metody
 • individuální tvořivé postupy
 • inspirace z dějin výtvarného umění a současné umělecké scény

Zimní semestr / 12.9.2022 – 12.2.2023
Letní semestr / 13.2.2023 – 30.6.2023

Termíny můžete vybírat podle našeho rozvrhu.

Semestr / 19 lekcí / 9 200 kč
Sleva na druhého sourozence -15% při koupi 19 lekcí

Semestr s vyzvedáváním/ 19 lekcí / 12 050 kč

NOVINKA: vyzvedneme Vám děti ve školce MŠ Výšiny a dopravíme na lekce kresby a malby pro děti od 4 do 8 let ~ lekce v úterý od 15h a ve čtvrtek od 14h ~ k vyzvedávání ve školce je nutná domluva rodičů s paní učitelkou a podepsané zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školky. Platí pro semestrální kurzy (19 lekcí), cena: 150 Kč za 1 vyzvednutí za 1 dítě. Aktuálně platí při koupi  zbývajících lekcí do konce semestru, který končí 28.6.

10 lekcí / 4 900 kč 
Sleva na druhého sourozence -10% při koupi 10 lekcí

zakoupení 1 lekce / 90min / 550 kč
(pomůcky a materiál jsou v ceně kurzu)

Omlouvání lekcí: V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit v jiném termínu ( jiný den v týdnu) lekce, na které se nebudete moci dostavit. Prosíme o omluvu nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Prosíme dbejte na nahrazení lekce v časovém úseku Vámi předplaceného kurzu. Jiný den v týdnu, nebo dle dohody. Z kapacitních důvodů není možné o omluvené lekce kurz prodlužovat.