Naše grafická dílna je zcela výjimečná ! Proč? Je to plně vybavená dílna připravená na vaše první krůčky do světa grafických technik a zároveň profesionální pracoviště, kde se jako začátečník nebo pokročilý student máte možnost plně realizovat s grafickým lisem, vyrobeným kolem roku 1980 ve spolupráci s výtvarníkem a grafikem, Ladislavem Čepelákem pro několik jeho žáků.

GRAFIKA: (řec. Graféin – psát, rýt, kreslit) je obecně charakterizovaná jako označení artefaktů (uměleckých i mimouměleckých), které vznikly ruční (umělecká grafika) i průmyslnou (užitá grafika, reprodukční grafika) metodou tisku. Dozvědět se více o historii a technologii grafiky.

Srdečně zveme na večerní kurz grafiky. Toto médium je veřejnosti obvykle méně srozumitelné než malba nebo kresba, ale v podstatě se jedná o metody tisku. Výsledné dílo může být vytisknuto v edici několika tisků (nejedná-li se o monotyp nebo jinou experimentální metodu), přičemž každý výtisk je originál. V kurzu se seznámíte nejen s teorií a historií grafických technik, ale sami technologicky a výtvarně zpracujete metody hlubotisku: suchá jehla, čárový lept, akvatinta, mezzotinta, vernis mou, rezerváž, tisku z výšky: linoryt a dřevoryt, a tisku z plochy, či struktury.

Každá lekce začíná teoretickým úvodem doplněným o ukázky dané techniky. Každý student si na lekci připraví předlohu, kterou chce v grafické technice zpracovat: skici, kresbu, fotografii, nebo se v rámci lekce může inspirovat dostupnou literaturou v ateliéru. Lektorka konzultuje volbu námětu, pomáhá se zvládnutím přípravy matrice a s následným tiskem. K dispozici jsou papíry vyšší gramáže, profesionální tiskařské barvy Charbonnel na vodní bázi, nástroje a nářadí, potřebná chemie. Každá matrice vám zůstává jako artefakt k danému tisku. 

Grafika I.: / program kurzu pro začátečníky :  / 180 min

 1. lekce: úvod do grafiky / stručná historie / rozdělení technik / praktické informace k chodu dílny, suchá jehla s krejónovou manýrou
 2. lekce: monotyp / tisk z plochy
 3. lekce: laková technika, strukturální grafika
 4. lekce: čárový lept s krejónovou manýrou
 5. lekce: akvatinta, neboli zrnkový lept
 6. lekce: linoryt / slepotisk, technika reliéfního tisku bez použití barvy
 7. lekce: lept do měkkého krytu / vernis mou
 8. lekce: rezerváž
 9. lekce: dřevořez

Grafika II. / mírně pokročilí a absolventi programu Grafiky I./ úterý 18:00 – 21:00

Studenti navazují na zkušenosti nabyté z programu Grafiky I. a dále je rozvíjejí v individuálních programech a postupech. Otevírá se široké pole možností na bázi experimentální a autorské grafiky. Navíc se seznámíte s náročnou technikou mezzotinty, škrábané akvatinty a zkusíte barevný soutisk více matric.

Nové techniky:

 • Škrábaná akvatinta
 • Mezzotinta
 • Vícebarevný soutisk
 • Hlubotisk z linoleové matrice
 • + individuální dohoda na práci v dílně

 

Úterý 18.00-21.00, Ateliér 02-dle rozvrhu.

Semestr / 9 lekcí / 6 600kč
1 lekce / 180 min / 750 kč

Do kurzu je možné se dle možností připojit kdykoliv. Probíhající kurz začal 26.2..

Nový kurz Grafiky I. začne v úterý 6.10.2020.

(Kurz Grafiky II. předpokládá buďto základní znalosti z oblasti grafiky nebo chuť se připojit a experimentovat. Všechny grafické metody, které budeme na kurzu realizovat probereme znovu a v malé skupince, která zaručuje vysoce individuální přístup. Těšíme se i na začátečníky )))

V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci, kterou je nutné předem omluvit na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření