Kurz kresby a malby pro rodiče s dětmi poskytuje prostor rodičům na mateřské dovolené nebo s předškoláky, kde mohou strávit volný čas společným tvořením. Formu lekce je možné upravit, aby vyhovovala přáním jak dětí, tak rodičů.

Výtvarnou činností děti získávají podle svých schopností hlubší náhled na okolní svět, na sebe sama a snaží se ho vyjádřit ve svém díle. Rozvíjí výtvarné cítění a myšlení, které je základem výtvarné komunikace. Děti vnímají podněty kolem sebe, dávají jim tvar a v projevu se odráží jejich osobnost.

Lektorka připravuje na každou lekci téma a techniku se kterou se dítě seznamuje, experimentuje, pracuje na velké ploše a spolu s rodičem si užívá prostor pro obrazné vyjádření. Rodiče s dětmi vytvářejí obraz, experimentují, hledají a hrají si s tvary, liniemi, kontrastem, barvou nebo texturou.

Děti volně pracují na tématu, které se každou lekci mění. Zadání vychází z viděné reality kolem sebe, volné inspirace předlohou nebo je těžištěm zajímavá výtvarná technika: používání válečků, otisků, frotáží, koláž a jiné. Nejčastěji pracujeme s temperovými barvami na velký formát A2. Každé dítě má svůj prostor-malířský stojan, paletu a barvy. Kromě malířských metod používáme také suchý pastel, mastný pastel, křídy, rudky, fixy nebo uhel. Kurz je primárně určen pro děti, které potřebují přítomnost rodičů v ateliéru, tedy pro ty nejmenší…Přidat se můžete kdykoliv.

10 lekcí: 3.100 Kč

1 lekce / 90min / 350 Kč

(minimální počet předplacených lekcí: 3)

Vaší neúčast na domluvené lekci prosíme předem omluvit na info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají.

Na lekci se nevztahuje zkušební lekce zdarma.

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření