otevírá možnosti pro nejmenší děti od 2,5 let pro výtvarné tvoření a hraní v prostředí ateliéru a v parku. Děti se poprvé seznamují s výtvarnými materiály formou experimentu a objevují možnosti kresby i malby na velké formáty, práci na stojanech a vše co výtvarný ateliér nabízí. Nevadí nám špinavé ruce při práci a zkoušíme alternativní výtvarné pomůcky, houbičky, velké štětce, cákání a metrové formáty, kde se meze nekladou. Tvoření se prolíná s hrou a vnitřní prostory ateliéru se střídají s pohybem mezi stromy, prací s přírodninami a klidným odpočinkem s knihou a zajímavými příběhy.

Základem lekcí je individuální přístup, který je možné navázat nejlépe v malých skupinkách. Hlavní důraz klademe na přátelský a rovnocenný vztah mezi námi a dětmi, kterým pomáháme k osvojení si základů výtvarných technik. Ve výuce využíváme prvky školky Montessori.

Program:

  • kresba a malba v ateliéru a venku
  • experimentování ve výtvarné tvorbě a práce s přírodninami
  • dětská literatura a příběhy jako inspirace nejen ve výtvarné tvorbě
  • jóga pro nejmenší
  • zpívání
  • hraní v ateliéru, na dvorku a v parku

Harmonogram:

  • 9-10.00 výtvarná práce a hra v ateliéru i na dvorku, cvičení, zpívání
  • 10.00-11.30 venkovní program v okolních parcích
  • 11.30-12.00 čtení a práce s příběhy v ateliéru

Mini Dílna je pro děti ve věku 2,5-5 let a probíhá v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9 do 12h.
Rezervace je možná také na jednotlivé dny, pokud to kapacita dovolí.
Maximální počet dětí ve skupince je 10 a vedou ji dvě lektorky.
Svačinky a obědy nejsou v ateliéru zajištěny, lektorky ale vyjdou vstříc individuálním požadavkům a dodržují pravidelné přestávky na občerstvení.

 

3.500,- / 3 x týdně / měsíc

3 x dopoledne týdně od 9 do 12 hodin.

min. počet dětí: 5, max. počet dětí: 10

(výtvarné pomůcky a materiál jsou v ceně)

1.200,- / 1 x týdně / měsíc

pozn.: cena je fixní bez ohledu na státní svátky, prázdniny a konkrétní počet dnů v daném měsíci. Vaše nepřítomnost se do dalšího měsíce nepřenáší.