otevírá možnosti pro nejmenší děti od 2,5 let pro výtvarné tvoření a hraní v prostředí ateliéru a v parku. Děti se poprvé seznamují s výtvarnými materiály formou experimentu a objevují možnosti kresby i malby na velké formáty, práci na stojanech a vše co výtvarný ateliér nabízí. Nevadí nám špinavé ruce při práci a zkoušíme alternativní výtvarné pomůcky, houbičky, velké štětce, cákání a metrové formáty, kde se meze nekladou. Tvoření se prolíná s hrou a vnitřní prostory ateliéru se střídají s pohybem mezi stromy, prací s přírodninami a klidným odpočinkem s knihou a zajímavými příběhy.

Základem lekcí je individuální přístup, který je možné navázat nejlépe v malých skupinkách. Hlavní důraz klademe na přátelský a rovnocenný vztah mezi námi a dětmi, kterým pomáháme k osvojení si základů výtvarných technik. Ve výuce využíváme prvky školky Montessori.

Program:

 • kresba a malba v ateliéru a venku
 • experimentování ve výtvarné tvorbě a práce s přírodninami
 • dětská literatura a příběhy jako inspirace nejen ve výtvarné tvorbě
 • jóga pro nejmenší
 • zpívání
 • hraní v ateliéru, na dvorku a v parku

Harmonogram:

 • 9-10.00 výtvarná práce a hra v ateliéru i na dvorku, cvičení, zpívání
 • 10.00-11.30 venkovní program v okolních parcích
 • 11.30-12.00 čtení a práce s příběhy v ateliéru

Mini Dílna je pro děti ve věku 2,5-5 let a probíhá v úterý, ve středu a čtvrtek od 9 do 12h.

Maximální počet dětí ve skupince je 10 a vedou ji dvě lektorky.
Svačinky a obědy nejsou v ateliéru zajištěny, lektorky ale vyjdou vstříc individuálním požadavkům a dodržují pravidelné přestávky na občerstvení.

Zimní semestr 2023/24:

úterý: podle harmonogramu

středa: formou venkovního dne, program odehrávající se převážně v okolních parcích a hřištích za jakéhokoliv počasí, se zázemím v ateliéru

čtvrtek: podle harmonogramu 

 

3 x dopoledne týdně od 9 do 12 hodin.

min. počet dětí: 5, max. počet dětí: 10

(výtvarné pomůcky a materiál jsou v ceně)

1.900,- / 1 x týdně / měsíc

3.800,- / 2 x týdně / měsíc

4.800,- / 3 x týdně / měsíc

Poznámka: na prosinec jsme ceny upravili následovně: 1x týdně:1425,-, 2x týdně 2850,-, 3x týdně 3600,-.

 

pozn.:

 • cena je fixní bez ohledu na státní svátky, prázdniny a konkrétní počet dnů v daném měsíci. Vaše nepřítomnost z jakéhokoliv důvodu se do dalšího měsíce nepřenáší.
 • zakoupení jednotlivé účasti není možné. Mini dílna je koncipovaná jako měsíční balíček: 1x, 2x nebo 3x do týdne podle aktuální nabídky měsíce. 

 

Přihláška do výtvarného kurzu

 

Ověření