Kreslírna vznikla v roce 2014, kdy se Andrea a Žaneta rozhodly uspořádat letní workshop ve Šlechtovce a pronajmout slunný prostor na rohu Jana Zajíce a Havanské ulice. Od začátku bylo záměrem vytvořit pohodové prostředí na principech „akademického“ ateliéru, prostoru, který navštěvuje člověk sám pro sebe, z vlastního zaujetí a zájmu a dostává se mu odborné péče od kvalifikovaných lektorů.

Od školního roku 2018/2019 se ateliér přestěhoval do vnitrobloku s dvorkem na uluci Jana Zajíce 10.

V Kreslírně vycházíme jak z pedagogické teorie a praxe, tak z vlastní tvorby v oblasti volného umění. Pohybujeme se v úzkém kruhu výtvarníků působících na současné umělecké scéně a reagujeme na trendy české i zahraniční kultury. Zároveň dbáme na osvojení si tradičních základů výtvarné tvorby a teoretických poznatků z dějin výtvarného umění.

Mgr. Žaneta Švidroňová

 • kurzy kresby a malby pro děti

Mgr.art. Andrea Šafaříková

 • kurzy kresby a malby pro děti a dospělé
 • kurzy grafiky pro děti

MgA. Juliana Höschlová

 • příprava na talentové zkoušky
 • kurzy kresby a malby pro děti a dospělé
 • kurz kresby a malby pro mládež

MgA. Vojtěch Jehlička

 • kurzy grafiky pro dospělé
 • kurz kresby a malby pro mládež

MgA. Karolina Rossí

 • kurzy kresby a malby pro dospělé
 • kurz olejomalby
 • individuální lekce

Mgr. art. Katka Škamlová

 • kurzy kresby a malby pro děti
 • kurz ilustrace
 • kurz kresby a malby pro rodiče s dětmi

Natália Peterková

 • kurzy kresby a malby pro děti
 • workshopy, narozeninové oslavy

MgA. Viktor Valášek

 • kurz figurální kresby a malby pro dospělé

Mgr.art. Deana Kolenčíková

 • workshopy

Sarra Malki

 • kurzy kresby a malby pro děti

Děkujeme za spolupráci