Kreslírna vznikla v roce 2014, kdy se Andrea a Žaneta rozhodly uspořádat letní workshop ve Šlechtovce a pronajmout slunný prostor na rohu Jana Zajíce a Havanské ulice. Od začátku bylo záměrem vytvořit pohodové prostředí na principech „akademického“ ateliéru, prostoru, který navštěvuje člověk sám pro sebe, z vlastního zaujetí a zájmu a dostává se mu odborné péče od kvalifikovaných lektorů.

Od školního roku 2018/2019 se ateliér přestěhoval do vnitrobloku s dvorkem na ulici Jana Zajíce 10.

V Kreslírně vycházíme jak z pedagogické teorie a praxe, tak z vlastní tvorby v oblasti volného umění. Pohybujeme se v úzkém kruhu výtvarníků působících na současné umělecké scéně a reagujeme na trendy české i zahraniční kultury. Zároveň dbáme na osvojení si tradičních základů výtvarné tvorby a teoretických poznatků z dějin výtvarného umění.

 

 

Mgr. Žaneta Švidroňová

 • Provoz atelíéru

 

Mgr.art. Andrea Sklepek Šafaříková

 • Provoz atelíéru

 

MgA. Tomáš Absolon

 • kurzy kresby a malby pro dospělé
 • individuální lekce

 

MgA. Pavel Příkaský

 • kurz kresby a malby 

 

MgA. Martin Herold

 • kurzy kresby a malby pro dospělé
 • dějiny umění

 

MgA. Petra Vlčková

 • dopolední mini dílna

 

Bc.Natália Peterková

 • kurzy kresby a malby pro děti
 • workshopy, narozeninové oslavy

 

MgA. Viktor Valášek

 • kurz figurální kresby a malby pro dospělé

MgA. Ester Nemjó

 • kurzy ilustrace a grafiky
 • kurz kresby a malby pro děti

 

Kamila Havlíková

 • kurz akvarelu

 

Kamila Barbora Benáková

 • kurzy kresby a malby pro děti

 

Daniela Smolařová

 • kurzy kresby a malby pro děti
       

Děkujeme za spolupráci