Mgr. Martu Hlavajová

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore učiteľstvo umeleckovýchovných
predmetov (výtvarná výchova, etická výchova) 2012, titulom Mgr. na PF
UMB v Banskej Bystrici.

2010 – 2012

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR
Pedagogická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore „učiteľstvo umelecko-výchovných
predmetov“ (výtvarná výchova, etická výchova) máj 2012.

2007 – 2010
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR
Pedagogická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore „učiteľstvo umelecko-výchovných
predmetov“ (výtvarná výchova, etická výchova)

2003 – 2007
Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok, SR
Ukončené štúdium maturitnou skúškou v odbore ručné spracovanie textílií.

 

Scénografia v detskej súčasnej opere 2‘16“ a pol: Vesmírna odysea
premiéra 4.5. 2014, 14 repríz
Umelecká rezidencia v La Escocesa Barcelona
2.11. 2015 – 22.11. 2015
Vizuál, účinkujúca v zvukovej performance DTBZ: Bezfarebné zelené myšlienky zúrivo spia
premiéra 30. 7. 2016, work in progress
Ilustrácie pre feministický newsletter Kurník
od 12.06. 2016 – súčastnosť
8.11. 2013 – 6.12. 2013
Windholz cafe gallery, Bystřice
Moje slzy z tvo jich očí.
24.6. – 12.7. 2015
Vitrínka Deniska, Olomouc
Tie brezy to vidia, no nikomu nepoved ia.
20.11. – 21.11. 2015
La Escocesa, Barcelona
Walking in dark landscape with people I barely know .
17.3. – 22.4. 2016
Galéria Plusmínusnula, Žilina
To bolo včera a to je už minulo sť.
22.4. – 12.5. 2016
Galerie Bubec, Praha
Možná to způsobil jen den, kte rý je tm avý a deštiv