Bc. Eliška Hanuš

Eliška Hanuš (*1996)

Je studentkou magisterského programu v ateliéru Textilní tvorby na UMPRUM v Praze. Absolvovala stáž v ateliéru Malby 1 na AVU.  Ve své práci se inspiruje prostředím, které ji obklopuje. Zajímá ji vztah města a přírody. Oblíbeným tématem je zahrada, která poskytuje fragmenty lidského bytí. Jsou jimi konve v záhonech, modré sudy na vodu nebo provázek obmotaný na brance. Pohledy zdánlivé nudy a všednodennosti zpracovává do elementárních kompozic pastelový kreseb, koláží a digitální kresby. Věnuje se také textilní tvorbě a volným autorským objektům. Autorka se prezentovala na výstavách volného a užitého umění. Mezi poslední patří výstava v Pragovka Gallery v Praze a účast Dutch Design Week v Eindhovenu.

IG: @eliskahanus