Kreativita je schopnost, kterou má každý z nás. V průběhu našeho života se různými způsoby podporuje anebo se bohužel i nechtěnými okolnostmi limituje. Kreativita je zásadní životní dovedností, která posiluje zvídavost, rozvoj myšlení, vytrvalost, představivost, disciplinovanost a spolupráci. A právě ve stáří přichází čas, kdy máme možnost opět rozvíjet tvůrčí sílu, která nám pomůže překonat nelehké, ale i radostné situace v tomto životním období.

Může nám pomoci najít činnost, které se budeme dlouhodobě a rádi věnovat, při které budeme v rámci skupiny navazovat a rozvíjet vztahy.

V rámci atelieru si vyzkoušíme různé výtvarné techniky od kresby, malby přes tiskové techniky. Budeme pracovat individuálně i skupinově. Budete mít možnost se setkat s nevšedními a zajímavými přístupy, které se používají v současném umění.

Kurz je otevřen všem, kteří mají chuť se dál rozvíjet a sebevzdělávat. Strávit společný čas nad kreativní činností, která jim přinese pohodu a uvolněnost.

Semestr 10 lekcí / 4 000 Kč
1 lekce / 120min / 400 Kč

Úterý 10.00 – 12.00hod

Kurz vede MgA. Juliana Höschlová 

 

Přihláška do výtvarného kurzu pro seniory

 

Ověření