Zaplacením kurzovného se stáváte našimi studenty a souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ: V rámci trvání Vašeho kurzu máte možnost náhrady předem omluvených lekcí v jiném termínu, po domluvě s lektorem. Pokud nemůžete dorazit na svou pravidelnou lekci, omluvte se předem nejpozději do 9:00 v den konání kurzu na email: info@kreslirna.cz.

Omluvené lekce je nutné nahradit v období trvání Vašeho kurzu, v daném semestru a z kapacitních důvodů se nepřevádějí do dalšího období. Lekce lze nahrazovat v těchto semestrálních kurzech: Kurz kresby a malby, Kurz klasické malby, Kurz kresby a malby pro děti, Kurz grafiky pro děti a po dohodě také Kurz Grafiky. U jiných typů kurzů a workshopů zmeškané lekce propadají.

V případě jednodenních workshopů je možná změna termínu do 3 dnů před konáním workshopu, jinak kurzovné propadá.

SOUROZENECKÁ SLEVA: platí pro kurz kresby a malby pro děti a pro kurz grafiky pro děti není-li uvedeno jinak.

Semestr Kurzu kresby a malby pro děti / 19 lekcí / 9 200 kč
Sleva na druhého sourozence -20% při koupi 19 lekcí

10 lekcí Kurzu kresby a malby pro děti / 4 900 kč 
Sleva na druhého sourozence -15% při koupi 10 lekcí

STORNO PODMÍNKY: Každý požadavek na storno řešíme individuálně a pokusíme se udělat vše pro Vaši spokojenost. Nabídneme Vám jiný termín nebo možnost zaplacený kurz převést na jinou osobu, pokusíme se posunout začátek kurzu, jestli se změnili Vaše plány náhle a neočekávaně.

Při zrušení objednávky

– více než 3 týdny před kurzem (21 dní) Vám vrátíme 100% ceny kurzu;

– 20 až 14 dnů před kurzem, vrátíme 80% ceny kurzu;

– 13 až 3 dny před kurzem, vrátíme 50% ceny kurzu;

– méně než 3 dny před kurzem, vrátíme 20% ceny kurzu.

MATERIÁL: Účastníci kurzu kresby a malby a klasické malby si nosí vlastní pomůcky: barvy, štětce, hadříky, ředidla, kreslící potřeby dle dohody s lektorem. V ateliéru je k dispozici papír.

V ceně kurzu grafiky je zahrnut materiál, který pokrývá náplň jednotlivých lekcí stanovených lektorem.(plech o velikosti cca 10×15 cm na každou lekci nebo dle techniky linoleum, dřevěná matrice, podklad na monotyp a pod.) Požadavky nad rámec (velikost plechu, speciální materiály) si účastník kurzu hradí sám.

Materiál v případě dětských kurzů – kresba a malba, ilustrace a grafika, Mini dílna je v ceně kurzu.

GDPR:  Jako zákonný zástupce nebo přímý účastník ateliérové výuky dávám ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR a Směrnice školy k problematice GDPR, svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů mých vlastních nebo mého dítěte, který dochází na kurz v ateliéru Kreslírna, Praha, Jana Zajíce 10.

Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch osobních údajů, které jsou za účelem propagace činnosti ateliéru a zveřejnění fotografií na webových stránkách ateliéru, facebookovém profilu ateliéru a na instagramu ateliéru.

Ateliér se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání.

Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným na adresu ateliéru
  • požadovat po ateliéru informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po ateliéru vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u ateliéru přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po ateliéru výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na ateliér nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný dobrovolný souhlas.

BEZPEČNOST: V ateliéru jste Vy nebo Vaše dítě na vlastní nebezpečí a veškeré Vaše činnosti probíhají na vlastní zodpovědnost. Chovejte se proto prosím tak, aby jste sobě ani nikomu dalšímu nezpůsobili žádnou újmu.

Kdykoliv během studia se s jakýmkoliv dotazem obraťte na vedení ateliéru, které se Vám bude snažit vždy vyjít maximálně vstříc.

Vaše dotazy, náměty a připomínky zodpovíme na info@kreslirna.cz