Kurz je určen všem zájemcům o dějiny umění, jako prostředek sebevzdělávání nebo jako příprava na přijímací zkoušky na školy uměleckého či humanitního směru a na školy architektury. Poskytuje základní přehled dějin umění od starověku po současnost. Studenti se zde zorientují ve vývoji historických slohů, získají povědomí o důležitých dílech a osobnostech historie umění.

Důležitým aspektem kurzu je pochopení umění napříč dějinami jako živé látky, která má vztah k současnosti.

I díla starého umění budeme nahlížet současnýma očima, v kontextu dnešní vizuality a (populární) kultury.

Studenti se učí vnímat vývoj dějin umění v souvislostech, jsou povzbuzováni k vnímavosti k uměleckým dílům a k památkám ve svém okolí.

Kurz má formu přednášek postavených na obrazových prezentacích s výkladem, diskusí o tom, jak studenti dané téma vnímají i doporučení vhodné literatury, galerií a míst k návštěvě.

Resumé a obrazový doprovod přednášek bude účastníkům průběžně zpřístupňován online.

Studentům, kteří současně navštěvují praktické kurzy v Kreslírně umožní uměleckohistorický kurz nahlížet jejich práce v širší perspektivě. Lektor může v rámci individuálních konzultací studentských prací doporučit, co z dějin umění by bylo vhodné si blíže nastudovat.

 

čtvrtek  /19.00 – 21.00 hod.

Začátek nového kurzu: 22.9.2022.

Kurz vede MgA. Martin Herold.

8 lekcí / 4 900 kč
1 lekce / 120 min / 550 kč

Omlouvání lekcí: V rámci trvání svého kurzu máte možnost si nahradit 1 lekci. Prosíme neúčast předem omluvit, a to nejpozději do 9:00 hod. v den konání kurzu na:  info@kreslirna.cz nebo +420 776 018 472. Předem neomluvené lekce propadají. Pro možnost častějších absencí doporučujeme platit lekce jednotlivě.

Na kurzy pro dospělé se nevztahuje zkušební lekce zdarma. Jestli váháte, doporučujeme zakoupit jednotlivou lekci a pak kurz případně doplatit.