Kurz dějiny umění je koncipován do 11 přednášek a je věnován všem co chtějí získat ucelenější přehled o vývoji evropského umění. Kurz je rovněž vhodný pro zájemce, kteří se hlásí na umělecké školy. Cílem je seznámit posluchače s vývojem evropského umění v kontextu s českým uměním a poukázat na jejich proměny a ovlivnění.

90 minutové přednášky jsou řazeny chronologický od antiky po současnost.

Program jednotlivých přednášek:

 • Umění Řecka a Říma
 • Křesťanské náměty a symboly ve výtvarném umění
 • Romanské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Baroko
 • Klasicismus, romantismus
 • Umění 19.století
 • Umění přelomu 19.a 20.století
 • Avantgardy počátku a 1.pol. 20 století
 • 2.pol. 20.století, současné umění

 

Kurz momentálně neprobíhá, sledujte nás ať znáte začátek nového kurzu.

Série / 11 přednášek / 5 200 Kč