Následující program se může lišit dle vyučujícího lektora.

1. Kresba tužkou
Umístění objektu do formátu, kompozice, proporce, stínování, výběr vhodného materiálu pro kresbu, transkripce viděného do 2D plochy.
Námět – kresba jednotlivých předmětů umístěných na bílém podkladě a pozadí, důraz na materiál, symetrie a stínování
2. Kresba uhlem
Rozdíl mezi uhlem přírodním, umělým, jejich vlastnosti a použití, výrazové možnosti kresby uhlem, stínování, výstavba modelu.
Námět – kresba zátiší – celková kompozice, porovnávání jednotlivých proporcí, tvarové a materiálové vlatnosti objektů a jejich ztvárnění na papíře, modelování tvaru, světlo a jeho vlastnosti v kresbě.
3. Kresba rudkou
Využití hnědých a červených odstínů, kombinace s uhlem a bílou křídou a jejich vzájemné rozdíly.
Námět – kresba podle předlohy / zátiší / model lebky.
4. Kresba uhlem reverzní metodou
Vybírání motivu plastickou gumou z černého uhlového podkladu: rozšíření výrazových možností přírodního uhlu-docílíme zbavení se závislosti na linii a zaměříme pozornost na světlo a stín, modelaci a zpracování celého formátu.
5. Kresba bílou křídou na černý podklad
Důraz na světelnou gradaci námětu.
Námět – kresba draperie.
6. Lavírovaná kresba tuší / lavírovaná perokresba
Technický postup kresby, rozmívání vodou, rozdíl mezi využitím suchého a mokrého podkladu, příprava podkladu, napínání papíru.
Námět – zátiší / architektura- perspektiva.
7. Suchý pastel
Historie média, míchání, vrstvení, výběr vhodného podkladu, technika kresby a malby pastelem, barevnost. První lekce, na které budeme pracovat s barevností. Pro začátek začneme třemi barvami, nejlépe jedním teplým a jedním studeným odstínem + kontrast.
Námět – studijní kresba jednotlivých předmětů na barevné podložce: stínování, modelování.
8. Suchý pastel
Volnější pojetí kresby a malby, důraz na výrazovost a barevnost kresby, kompozici.
Námět – kresba zátiší, vlastní námět.
9. Kresba portrétu – tužka / uhel, rudka
Hlavní zásady při kresbě podle živého modelu, proporce, anatomie, fyziognomie modelu, modelace a stínování, výraz.
Námět – kresba podle živého modelu.
10. Figurální kresba
Kresba podle živého modelu, stavba a kompozice kresby, správné zasazení do formátu, postupné budování kresby od geometrického rozvržení po stínování a modelaci.
11. Akvarel
Technologie a vlastnosti malby, vhodné podklady pro malbu, napínání papíru, výběr štětců, způsob vrstvení, malování do suchého a mokrého podkladu, barevná gradace, výstavba kompozice.
Námět – květiny, přírodní materiály.
12. Akvarel
Vlastní námět / malba dle předlohy.
Námět – prostor pro zpracování vlastní předlohy nebo malba dle zvolené předlohy z knih, fotokopií a jiných materiálů poskytnutých lektorem.
13. Tempera
Historie a použití techniky v dílech světového malířství, technologie malby, vlastnosti temperových barev, výběr vhodných štetců.
Námět – abstraktní malba, akční malba, malba busty: barevné převedení
14. Tempera barevná modulace
Námět – zátiší.
15. Akryl
Úvod do techniky, výběr vhodných barev, vlastnosti barev, vhodné podklady pro malbu, výběr štetců.
Námět – malba podle vlastní předlohy, nebo možnost malovat sestavené zatiší.
16. Akryl
Pokračování.
17. Olejomalba
Úvod do olejomalby, historie a vývoj, technologie a přípravné práce, správný výběr štětců, barev a pomůcek, osvojení zásad při malování,
napínání plátna, šepsování.
18. Olejomalba
Začínáme s rozvrhnutím obrazu, případně podmalbou plátna podle vlastní představy o vytvářeném obraze.
19. Olejomalba
Dokončovací práce, závěrečná konzultace a adjustace.
  • Pomůcky pro kurz si zabezpečuje účastník kurzu. Seznam doporučených pomůcek.
  • Program lze libovolně modifikovat dle potřeb studentů
  • Do programu se dle počasí řadí průběžne plenérová kresba a malba ve Stromovce a okolí
  • Omluvenou hodinu si lze po domluvě nahradit