Ateliér výtvarného umění (výchovy) si klade za cíl rozšířit výtvarné, respektive manuální schopnosti a dovednosti přihlášených dětí. Tohoto cíle by měly děti dosáhnout skrze rozličné aktivity – jako např.: malování, kreslení, technika koláže, modelování, apod. Kurs je konstituován jako chronologický „průvodce“ dějinami výtvarného umění ( v Evropě a ve světě) – od prehistorického umění až do současnosti. Tato koncepce umožní účastníkům kursu seznámení se s rozličnými výtvarnými styly a technikami. Nikoliv nepodstatným cílem tohoto snažení je probuzení kreativity a uplatnění vlastního uvažování, a to i u dětí, které se na první pohled mohou jevit jako výtvarně „nenadané“.

Mimo výtvarných dovedností a seznámení se se základním vývojem okcidentálního umění představuje tento kurs i jedinečnou možnost rozvoje znalostí francouzského jazyka, neboť lektorka kursu Julie je rodilá Francouzka, která ovšem mluví (nejenom) česky, ale i anglicky. Kurs je tedy vhodný pro všechny!

ARTS PLASTIQUES en langue française avec Julie

Cet atelier d’arts plastiques a pour but de faire découvrir aux enfants par le biais d’activités manuelles le plus variées possibles (peinture, dessin, collages, modelage,…) divers matériaux, thèmes et artistes en suivant un parcours plus ou moins chronologique de la Préhistoire à l’époque contemporaine, en Europe et dans le monde.
L’atelier permettra aux enfants, grâce à ces connaissances, de créer et enrichir leur propre univers, mais aussi aux moins créatifs d’entre eux de s’initier aux techniques plus académiques des beaux-arts.

Le cours est proposé en langue française pour permettre aux francophones d’enrichir leur vocabulaire et pratiquer la langue, mais aussi aux non-francophones pour s’initier à la langue française dans un cadre de détente.

This workshop has the intention to introduce by a variety of manual activities (painting, drawing, modelling,…) various materials, theme and artists to children. It follow a chronological path from Prehistory to modern times, in Europe and all around the world. The intention isn’t only to give tools to children in order to create and enrich their own world, but also initiate them to fine arts.
The course is offered in French to allow french children to enrich their vocabulary and practice the language, but also to other children to learn french in a relaxing environment.

1 lekce 350,-

 Lekce trvá 90 min. a probíhá dvakrát do měsíce v sobotu  od 10:30 do 12:00 hod.

Lekce trvá 90 minut. Na tento kurz se nevztahuje zkušební lekce zdarma.